معرفی

آزمایشگاه اسپکتروسکوپی لیزری و تراهرتز دانشگاه کاشان در زمستان 1391 تاسیس شد. در این آزمایشگاه در نظر است سیستم طیف سنجی تراهرتز و ادوات مربوطه ساخته شود و از آنها در پروژه های تحقیقاتی و صنعتی استفاده شود.
مکان جدید آزمایشگاه ( از مهرماه 92) در ساختمان ارشدی می باشد که شامل دو قسمت تمیز و معمولی می باشد.

سیستمهای تراهرتز مد نظر شامل انواع:

طیف سنجی تراهرتز دامنه زمانی TDS
طیف سنجی تراهرتز امواج پیوسته
مدلسازی آنتنها و فیلترهای تراهرتز

در بخش اسپکتروسکوپی لیزری آزمایشگاه پروژه های زیر در حال انجام است:
سیستم SIBS
سیستم LIF
سیستم FTIR
ساخت لیزرCO2
سیستم رامان
سیستم طیف سنجی تصویری


در بخش الکترونیک پروژه های زیر در حال انجام است
پری آمپیلی فایر با نویز کمتر از یک پیکو آمپر
باکس کار
درایور استپ موتور و سروو موتور

در قسمت نرم افزار آزمایشگاه فعالیت های زیر انجام می شود
بینایی ماشین با لب ویو
طراحی اپتیکی با ZMAX
طراحی اپتیکی و لیزر با ++C و VB
طراحی نرم افزار اسپکترمتر با لب ویو

----
جدیدترین موضوعات
در راستای تجاری کردن محصولات علمی آزمایشگاه تا کنون یک عدد طیف سنج ساخت آزمایشگاه در جهت همکاری علمی با دانشگاه صنعتی اصفهان به این دانشگاه تحویل داده شد.
علاوه بر آن تعدادی طیف سنج به دانشگاه بهشتی و صا ایران تحویل داده شده است.
طیف سنج تصویری به دانشگاه شیراز تحویل داده شد.
  در ضمن لیزهای تنظیم پذیر 780 پالسی ( وپیوسته) دو رنگ به صورت آزمایشگاهی ساخته شد و لیزر تنظیم پذیر پیوسته قابلیت تولید به صورت پرتابل را بدست آورد.
طیف سنج تراهرتز به صورت مهندسی تحویل داده شد.لينک هاي مرتبط با اين بخش
 محصولات آزمایشگاه تراهرتز
تعداد بازديد از اين صفحه : 1693